Hoe vertaal je het imperfectum Latijn?

Hoe vertaal je het imperfectum Latijn?

Vertaling. Het imperfectum kan het beste vertaald worden met onvoltooid verleden tijd (ik riep, ik liep, ik werkte etc.).

Wat is het verschil tussen perfectum en imperfectum Latijn?

Bij het imperfectum kijk je naar een bepaalde periode (namelijk de periode onder de brede haak in het schema) of een bepaald moment. Bij het perfectum gaat het om de verhouding tussen het moment van de handeling en nu ; het is nu zo dat ik gisteren hoofdstuk 26 heb geleerd en dat het heeft geregend.

Hoe vertaal je passief Plusquamperfectum?

Plusquamperfectum Passief

plusquamperfectum
are-stam ere-stam vertaling vocare
vocatus eram timetus eram ik was geroepen
vocatus eras timetus eras jij was geroepen
vocatus erat timetus erat hij – zij – het was geroepen

Waarom Plusquamperfectum?

Je kunt de indicatief plusquamperfectum het beste vertalen met de voltooid verleden tijd. Het komt in het Latijn voor dat het in het Latijn in bijvoorbeeld het perfectum wordt geschreven en je het in het Nederlands met een plusquamperfectum moet vertalen. Dit kan ook andersom het geval zijn.

What is perfectum?

: an aspectual category of tenses in Latin that includes all which indicate that action or state is completed in contrast with those tenses which indicate that action or state is in progress — compare infectum.

What is the meaning of Imperfectum?

adjective. imperfect [adjective] (also noun) (linguistics) (a verb) of the tense expressing an action or state in the past which is not completed.

What is Participium?

noun. participle [noun] (linguistics) a word formed from a verb, used either to form compound tenses or as an adjective or noun.

What is a Participium in Latin?

participium n (genitive participiī or participī); second declension. a sharing, partaking, participation.

Is doing a participle?

The present participle, also sometimes called the active, imperfect, or progressive participle, takes the ending -ing, for example doing, seeing, working, running, breaking, understanding. It is identical in form to the verbal noun and gerund (see below).