Wat gebeurt er met accuzuur?

Wat gebeurt er met accuzuur?

Het zuur wordt uit de accu’s verwijderd en daarna worden de accu’s in een oven geplaatst van meer dan 1000° waarin met zuurstof verrijkte lucht wordt toegevoegd. Hierdoor smelt het lood waardoor het in grote blokken kan gegoten worden.

Welk zuur is accuzuur?

Afhankelijk van de verdunningsgraad wordt een waterige oplossing van zwavelzuur ook nog benoemd als batterijzuur, accuzuur (verwijzend naar het gebruik als elektrolyt in een loodaccu), kamerzuur, torenzuur, gloverzuur en Engels zwavelzuur.

Hoe neutraliseer je accuzuur?

Accuzuur of elektrolyt is een oplossing van zwavelzuur in water en kan kleren vernielen en brandwonden veroorzaken op de huid. WEES ZEER VOORZICHTIG IN DE OMGANG MET ELEKTROLYT en zorg dat er altijd een neutralisatieoplossing zoals soda of ammonia met water klaar staat.