Wat is een Franse informele brief?

Wat is een Franse informele brief?

Let er bij het schrijven van een Franse informele brief op dat het een persoonlijke brief is en dat je de persoon aan wie je het schrijft dus kent. De aanspreekvorm is ‘tu’ (jij) in plaats van ‘vous’ (u). De volgende opbouw is standaard voor een informele Franse brief:

Wat is de datum van de informele brief?

Bij een informele brief wordt dus niet eerst het adres van jouzelf of van de geadresseerde gegeven. Bij de datum wordt eerst de plaatsnaam geschreven, gevolgd door de volledige datum. Bijvoorbeeld: “Paris, le 20 juillet 2017”. Let erop dat er voor de dag en de maand altijd ‘le’ komt en dat maanden met een kleine letter worden geschreven.

Wat is een informele brief in het Engels?

Een informele brief in het Engels heeft de volgende opbouw: 1 Adres (eigen adres en geadresseerde) 2 Datum 3 Aanhef / adressering 4 Inhoud 5 Afsluiting 6 Ondertekening