Wie eet de merel?

Wie eet de merel?

De merel staat onder grote predatiedruk: nesten worden vaak geroofd door eksters, volwassen vogels vallen ten prooi aan huiskatten en sperwers.

Hoe broedt een merel?

Merels kunnen eigenlijk overal broeden. Ze maken nesten in bossen, maar ook in houtwallen, open landschappen, in de grond, in struiken en in dichte klimop. De merel maakt dan een kom van takjes en bekleed deze met modder en gras. De broedperiode van de merel kan van eind maart tot juli plaatsvinden.

Wat een een merel?

De merel (Turdus merula) is een middelgrote zangvogel uit de familie lijsters (Turdidae). Het is een inheemse broedvogel in Europa, Aziƫ en Noord-Afrika en een algemeen voorkomende standvogel in de meer gematigde delen van zijn verspreidingsgebied.

Hoelang duurt het voordat een merel uitvliegt?

Broedt van eind maart tot in juli. Heeft twee legsels (soms drie) per broedseizoen, met elk 4-5 eieren. Broedduur: 11-15 dagen.