Apa isi kandungan surat al a raf ayat 172?

Apa isi kandungan surat al a raf ayat 172?

Kandungan Surah Al-A’raf Ayat 172: Kesaksian Setiap Insan terhadap Allah Sebelum Lahir ke Dunia. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan).” (QS. Al-A’raf: 172).

Apakah ayat 172?

172. Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.

Apa kandungan dalam surah al a raf?

Surat Al-A’raf adalah surat yang di dalamnya terdapat penegasan tentang memaafkan, dan berbuat baik. Karena itu diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, agar tetap melakukan amalan-amalan soleh dan bertawakal kepada Allah SWT.