Hembus apa embus?

Hembus apa embus?

Menurut KBBI, kata yang baku ialah embus, bukan hembus, ya.

Apa kata baku dari hembus?

Contoh Kata Baku dan Tidak Baku

Kata Baku Kata Tidak Baku
embus hembus
empas hempas
heterogen hetrogen
hidraulis hidrolis

Apa kata baku dari mengembus?

Kata baku adalah mengembus. Kata tidak baku adalah menghembus.

Mesti termasuk kata apa?

kata kerja bantu yang menyatakan keharusan: harus, mesti, perlu.