Wat is de vergrotende trap van goed?

Wat is de vergrotende trap van goed?

goed – beter – best.

Wat is de vergrotende trap van schor?

schor- schorrer / schorder – schorst; bar – barrer / barder – barst. Bijvoeglijke naamwoorden die op -e eindigen, krijgen alleen een -r in de vergrotende trap.

Wat is de vergrotende trap van lang?

Trappen van vergelijking

stellende trap vergrotende trap
arm dom hard jong koud kort lang oud rood scherp verstandig sterk warm zwak arm dumm hart jung kurz kalt lang alt rot scharf klug stark warm schwach ärmer dümmer härter jünger kürzer kälter länger älter röter schärfer klüger stärker wärmer schwächer

Wat is de overtreffende trap van kort?

In de meeste gevallen maak je de vergrotende trap door ‘er’ achter het bijvoeglijk naamwoord te plakken en de overtreffende trap door ‘st’ achter het bijvoeglijk naamwoord te plakken: oud – ouder – oudst. klein – kleiner – kleinst. kwiek – kwieker – kwiekst.

Wat is de overtreffende trap van groot?

De trappen van vergelijking, dus: de vergrotende trap, de overtreffende trap, de comparatif, de superlatif. Allemaal dezelfde namen voor hetzelfde. Dat wil zeggen: groot, groter, grootst, maar ook: mooi, mooier, mooist.

Wat is de stellende trap van graag?

Zowel de vormen grager en graagst als de vormen liever en liefst zijn correct, maar in de meeste contexten moet liever of liefst worden gebruikt. Als bijwoord heeft graag de betekenis ‘met plezier’ of ‘zonder tegenzin’, ‘gewillig’. Het bijwoord graag heeft als trappen van vergelijking graag – liever – liefst.

Wat is de overtreffende trap van praktisch?

het meest problematisch (naast: problematischt), de meest praktische aanpak (naast: praktischte), meest bruusk (naast: bruuskst).

Wat is de overtreffende trap van vaak?

De vergrotende en overtreffende trap van vaak zijn vaker en vaakst. Meer en meest zijn de vergrotende en overtreffende trap van veel: veel – meer – meest.

Wat is de overtreffende trap van Woest?

Woordherkomst en -opbouw

stellend overtreffend
onverbogen woest (woestst) *
verbogen woeste (woestste) *
partitief woests

Wat is praktisch?

praktisch – bijvoeglijk naamwoord, bijwoord uitspraak: prak-ties 1. wat met het doen te maken heeft ♢ praktisch is hij heel goed, theoretisch niet 1.

Wat is een ander woord voor praktisch?

praktisch (bn): bruikbaar, dienstig, doelmatig, functioneel, handig, makkelijk, nuttig. praktisch (bn): efficiënt, verstandig, vindingrijk.

Wat is woeste?

Uitspraak: [wust] 1) woedend Voorbeeld: `Caféhouders woest om rookverbod. Laaiend = 1) Boos 2) Dol 3) Erg kwaad 4) Fel 5) Furieus 6) Hels 7) Intens 8) Kwaad 9) Nijdig 10) Razend 11) Tierend 12) Vlammend 13) Woedend 14) woest 15) woest van kwaadheid 16) Zeer boos 17) Zeer woedend 18) Ziedend…