Wat is Summatief evalueren?

Wat is Summatief evalueren?

Bij summatieve evaluatie, ook wel ‘assessment of learning’ genoemd, ligt de focus op een eindoordeel. Wat heeft de student geleerd en in hoeverre komt dit overeen met de vooropgestelde leerdoelen? Naast summatieve evaluatie (assessment of learning) staat formatieve evaluatie (assessment for learning).

Wat betekent formatieve evaluatie?

Formatief evalueren omvat alle activiteiten van docenten en leerlingen om de leeractiviteiten van leerlingen in kaart te brengen, te interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen te nemen over vervolgstappen.

Welke vormen van toetsen zijn er?

Er zijn twee soorten toetsen: summatieve toetsen en formatieve toetsen. Een summatieve toets is een toets die helpt om beslissingen te nemen over zakken of slagen. De toets is dan een selectiemiddel.

Wat is formatieve?

Formatief betekent dat je de prestaties van een leerling niet vergelijkt met die van andere leerlingen, maar met zijn eerdere resultaten. Formatief toetsen is de tegenhanger van summatief toetsen. Bij summatief beoordelen geef je een cijfer gebaseerd op een norm.