Wat voor wonderen deed Jezus?

Wat voor wonderen deed Jezus?

Jezus’ wonderen kunnen in vier groepen onderverdeeld worden: genezingen, exorcisme, opwekkingen uit de dood en beheersing van de natuur. H. van der Loos onderscheidt enerzijds wonderen die mensen betreffen en anderzijds wonderen waarin de natuur beheerst wordt – bijvoorbeeld als Jezus over het water loopt.

Wat niet mogelijk is bij mensen is mogelijk bij God?

Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Mattheüs 19:26.

Wat heeft Jezus gedaan voor de mensen?

De doden tot leven wekken. Water in wijn veranderen. Over water lopen (mogelijk wilde Jezus hiermee ook aantonen dat Hij boven de dood stond, omdat “water” toen het symbool voor dood was) De dood overwinnen (Hij kwam weer tot leven na zijn dood)

Wat verstaat de Bijbel onder een wonder?

Volgens de theïstische stromingen in monotheïstische religies, zoals het christendom en de islam, is een wonder een ingreep van God in het universum. Soms refereert het woord wonder aan een actie van een bovennatuurlijk wezen dat geen god is, bijvoorbeeld een engel of geest (mogelijk van een heilige).