Care este structura unui cristal?

Care este structura unui cristal?

Cristalele individuale prezintă aceeaşi structură pe care o regăsim la nivel molecular sau în desenul geometric cosmic. Fiecare sistem cristalin are propria axă imaginară de rotaţie şi propriul unghi de intersecţie cu axa. Lungimile axelor şi unghiurile dintre ele definesc forma cristalului.

Care sunt tipurile de cristale?

Unele cristale cresc din vaporii de gaz existenţi în regiunile vulcanice. Acest gen de cristal conţine sulf şi se formează prin condensarea gazelor minerale fierbinţi, pe măsură ce acestea sunt emanate din interiorul pământului.

Care este armonizarea cu un cristal?

Arta armonizării cu un cristal, cu noi înşine, cu o altă persoană sau cu oricare alt aspect ale existenţei este una dintre cele mai valoroase capacităţi cu care poate fi înzestrat omul. Armonizarea reprezintă capacitatea de a calma mentalul şi de a deveni atât de liniştit încât psihicul să poată percepe adevărul.

Când se formează un cristal?

Acest gen de cristal conţine sulf şi se formează prin condensarea gazelor minerale fierbinţi, pe măsură ce acestea sunt emanate din interiorul pământului. Unele cristale se formează pe baza unor soluţii acvatice sau cresc ajutate de unele organisme care trăiesc pe suprafaţa pământului sau la mică adâncime.